„Pamięć trzeciego sektora: kontynuacja”

Projekt jest kontynuacją naszych działań realizowanych od 2012 roku polegających na wspieraniu oddolnego ruchu dokumentowania historii. Do działań, które zrealizujemy w ramach projektu, należą między innymi: informowanie o działalności AS-ów z całej Polski na stronie archiwa.org, stworzenie bibliografii naukowej archiwistyki społecznej, a także przeszkolenie online 50 przedstawicieli NGO. 

Poza tym wspólnie z wspólnie z archiwistami społecznymi wypracujemy postulaty dalszego rozwoju dziedziny, uatrakcyjnimy portal Otwartego Systemu Archiwizacji (OSA), nowe organizacje dołączą do OSA: systemu informacji o zbiorach AS-ów, a także zorganizujemy III Kongres Archiwów Społecznych. 

 

01/05/2019 do 31/12/2019
Informacje grantowe 

Projekt dofinansowany ze środków Programu FIO