„Pamięć trzeciego sektora: kontynuacja”

Ośrodek KARTA otrzymał dofinansowanie na realizację projektu "Pamięć trzeciego sektora" w latach 2018-2019. Projekt był kontynuacją działań Ośrodka, realizowanych od 2012 roku, mających na celu wspieranie oddolnego ruchu dokumentowania historii. 

Zrealizowane działania:

  • informowanie o działaniach AS-ów z całej Polski na stronie archiwa.org,
  • stworzenie bibliografii naukowej archiwistyki społecznej,
  • przeszkolenie 50 przedstawicieli NGO za pośrednictwem Internetu,
  • wspólnie z archiwistami społecznymi wypracowanie postulatów dalszego rozwoju dziedziny,
  • uatrakcyjnienie portalu Otwartego Systemu Archiwizacji (OSA),
  • dołączenie nowych organizacji do OSA,
  • organizacja III Kongresu Archiwów Społecznych.

 

01/05/2018 do 31/12/2019
Grantodawcy 
logo Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Projekt dofinansowany ze środków Programu FIO