Pamięć trzeciego sektora

Projekt miał na celu podniesienie wiedzy i umiejętności członków organizacji pozarządowych w zakresie zabezpieczania ich zbiorów archiwalnych i wzmocnienie ich aktywności w tej dziedzinie oraz wzrost świadomości na temat problemu zabezpieczania swoich zbiorów u około 1000 organizacji w ciągu 11 miesięcy trwania projektu. Celem było również zbudowanie trwałych narzędzi i metod do pracy NGO nad własnym zasobem archiwalnym. 

W ramach projektu zrealizowano zadania:

  • zorganizowano II Kongres Archiwów Społecznych (9 września 2017 r. jako wydarzenie towarzyszące VIII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych);
  • zorganizowano szkolenia stacjonarne i on-line, w których wzięło udział łącznie 145 osób;
  • przygotowano broszurę edukacyjną “Archiwum organizacji pozarządowej”;
  • na Krakowskim Przedmieściu 9 września 2017 roku została zorganizowana Alejka Archiwów Społecznych na Pikniku Organizacji Pozarządowych, w której swoje działania zaprezentowały organizacje pozarządowe prowadzące działalność archiwalną;
  • przygotowano edukacyjny samouczek na temat zasad prowadzenia archiwum organizacji pozarządowych.
01/02/2017 do 31/12/2017
Grantodawcy 
logo Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Projekt dofinansowany ze środków Programu FIO