„Otwarty System Archiwizacji jako sposób na zabezpieczenie lokalnego dziedzictwa (etap II)”

Projekt dotyczy rozwoju i popularyzacji systemu OSA. Do OSA zostaną włączone zbiory 5 archiwów społecznych (Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, Muzyka Odnaleziona, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Olkuszu, Fundacja im. Zofii Rydet, Klub Nowodworski)  łącznie – 3000 dokumentów. Przygotujemy również kampanię promującą OSA oraz zorganizujemy spotkanie w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Ponadto ulepszony zostanie portal osa.archiwa.org (3 nowe funkcjonalności).

01/07/2019 do 31/10/2019
Informacje grantowe 

Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa