Otwarty System Archiwizacji jako sposób na zabezpieczenie lokalnego dziedzictwa (etap II)

dawna fotografia przedstawiająca dzieci

Projekt dotyczy rozwoju i popularyzacji systemu OSA. Do OSA zostały włączone zbiory 5 archiwów społecznych (Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, Muzyka Odnaleziona, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Olkuszu, Fundacja im. Zofii Rydet, Klub Nowodworski) - łącznie 3000 dokumentów. Przygotowana została również kampania promująca OSA oraz zorganizowane zostało spotkanie w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Ponadto ulepszony został portal osa.archiwa.org (3 nowe funkcjonalności).

01/07/2019 do 31/10/2019
Zespół 

Małgorzata Kudosz
Katarzyna Ziętal
Agnieszka Świątecka

Grantodawcy 
logo Narodowy Instytut Dziedzictwa
logo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa