Otwarty System Archiwizacji jako sposób na zabezpieczenie lokalnego dziedzictwa

zdjęcie przedstawiające komputer z uruchomionym programem OSA

W ramach projektu zorganizowane zostały webinaria dla archiwów społecznych poświęcone opracowaniu zbiorów w OSA, animowaniu społeczności lokalnej oraz z pracy z wolontariuszam na portalu osa.archiwa.org zaprezentowane zostały zbiory kolejnych organizacji pozarządowych i bibliotek, ulepszony został program Otwarty System Archiwizacji, dzięki dostosowaniu go do potrzeb nieprofesjonalnych archiwistów oraz zorganizowana została kampania „Zarchiwizuj swoją historię” i spotkanie w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.

Projekt zrealizowany w partnerstwie z 4 archiwami społecznymi:

Fundacja im. Zbigniewa Seiferta
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju "Młody Mołodycz"
Miejska Biblioteka Publiczna w Bartoszycach
Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim.

01/07/2018 do 31/12/2018
Grantodawcy 
logo Narodowy Instytut Dziedzictwa
logo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa