Opracowanie, wydanie, kolportaż i promocja książki "Maria Lubomirska. W słowach i obrazach"

Ośrodek KARTA realizował zadanie pt. „Opracowanie, wydanie, kolportaż i promocja książki "Maria Lubomirska. W słowach i obrazach".

01/01/2022 do 31/12/2022
Grantodawcy 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego