Opracowanie, udostępnienie oraz zabezpieczenie kolekcji Dariusza Baliszewskiego

W 2022 roku Archiwum Fundacji Ośrodka KARTA ukończyło zadanie opracowania, udostępnienia oraz zabezpieczenia kolekcji Dariusza Baliszewskiego (1946-2020)- historyka dziejów najnowszych, dziennikarza, publicysty, współtwórcy i prowadzącego programy telewizyjne “Świadkowie”, „Na marginesie historii, „Powtórka z historii”, “Rewizja Nadzwyczajna” w latach 80. i 90. XX wieku, dotyczące głównie II wojny światowej i historii najnowszej.

Dariusz Baliszewski współpracował m.in. z Newsweekiem, Wprost, Uważam Rze Historia, Rzeczpospolitą. Był autorem artykułów dotyczących m.in. Polskiego Państwa Podziemnego, Powstania Warszawskiego, działalnościwywiadów podczas drugiej wojny, Rządu RP na uchodźstwie, czy dwudziestoleciamiędzywojennego. Większość swoich prac poświęcił na badanie katastrofy gibraltarskiej i przyczyn śmierci gen. Władysława Sikorskiego. Na podstawie efektów prac Baliszewskiego w 2009 roku powstał film “ Generał - zamach na Gibraltarze” i serial “Generał”. Był również autorem takich publikacji jak: “Historia nadzwyczajna”, “Trzecia strona medalu”, “Ilustrowany przewodnik po Polsce stalinowskiej”, “Cud niepodległości”, “Gibraltar. Tajemnica Sikorskiego”. Za swoje osiągnięcia w działalności zawodowej i społecznej został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Opracowana kolekcja to 375 jednostek archiwalnych, liczy ponad 41 tys. stron. Kolekcja zawiera materiały dotyczące pracy Dariusza Baliszewskiego w programach telewizyjnych “Świadkowie”, „Na marginesie historii”, „Powtórka z historii”, “Rewizja Nadzwyczajna” (korespondencja z lat 80. i 90. przesyłana od telewidzów, słuchaczy, świadków historii); materiały koncentrujące się na osobie gen. Władysława Sikorskiego oraz katastrofie w Gibraltarze w 1943 roku (relacje, notatki, dzienniki, prasa, wywiady, korespondencja); materiały dotyczące organizacji „Muszkieterzy” oraz Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego; materiały do pracy zawodowej Dariusza Baliszewskiego dotyczące historii XX wieku- dwudziestolecia międzywojennego, elit II RP, oficerów wojskowych, dyplomatów, członków rządu II RP, II wojny światowej, Polskiego Państwa Podziemnego, rządu RP na uchodźstwie, PRL. Całość kolekcji zawiera materiały od początku XX wieku do 2019 roku. Do części dokumentacji aktowej dołączone są również odbitki fotograficzne przedstawiające m.in.: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Tadeusza Bora-Komorowskiego, Ignacego Mościckiego, Władysława Sikorskiego, Władysława Andersa, Stefana Grota-Roweckiego.

Informacje o kolekcji znajdują się na stronie https://zbioryspoleczne.pl/zbiory/PL_1001_FOK_399

Kolekcja udostępniana jest na miejscu w czytelni Fundacji Ośrodka KARTA.

30/06/2022 do 31/12/2022
Grantodawcy 

Projekt: Opracowanie, udostępnienie oraz zabezpieczenie kolekcji Dariusza Baliszewskiego został dofinansowany przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w ramach konkursu: "Wspieranie działań archiwalnych 2022".