Opracowanie, ochrona, digitalizacja, upowszechnienie archiwaliów Ośrodka KARTA oraz innych archiwów społecznych

Teresa Bratek

Projekt, będący kontynuacją działań archiwalnych Ośrodka KARTA i współpracujących z nim archiwów z roku 2014, pozwolił na opracowanie w 2015 roku 1 kolekcji archiwalnej Fundacji Ośrodka KARTA oraz 6 kolekcji 5 współpracujących z nim archiwów społecznych. W projekcie udział wzięli: Fundacja TRES, Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju “Młody Mołodycz”, CATL przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bartoszycach, CATL przy Bibliotece Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim.

Wszystkie kolekcje stanowią część niepaństwowego zasobu archiwalnego.

Zgodnie z wnioskiem w wyniku realizacji zadania opracowane zostały 43 283 strony dokumentów i 3774 zdjęcia. Digitalizacji poddano 38283 strony dokumentów i 3174 fotografie. Skany zostały udostępnione w Internecie na stronie Biblioteki Cyfrowej Ośrodka KARTA oraz na stronach poszczególnych archiwów. Powstało 5 katalogów archiwalnych, a 2 katalogi zostały uzupełnione o nowo opracowane archiwalia.

Niewymiernym rezultatem realizowanego zadania była integracja środowiska polskich archiwów społecznych (biorących udział w projekcie) oraz zwiększenie kompetencji archiwistów społecznych w zakresie standaryzacji ich prac, zgodnie z wytycznymi Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i Narodowego Archiwum Cyfrowego.

W projekcie udział wzięli:

 • Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bartoszycach
 • Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej przy Bibliotece Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim
  • Kolekcję Janiny i Andrzeja Komierowskich można obejrzeć na tej stronie, a katalog pobrać tutaj
 • Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka
  • Kolekcję Unii Wolności (kontynuacja działań z 2014 roku) można obejrzeć na tej stronie, a katalog pobrać tutaj
 • Fundacja TRES
  • Kolekcję Constantego Sikorskiego można obejrzeć na tej stronie, a katalog pobrać tutaj
 • Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju „Młody Mołodycz”
  • Kolekcję Rodziny Ruebenbaurów można obejrzeć na tej stronie, a katalog pobrać tutaj
  • Kolekcję Teodozji Dudek można obejrzeć na tej stronie, a katalog pobrać tutaj
 • Fundacja Ośrodka KARTA Kolekcję Polskiej Akcji Humanitarnej można obejrzeć na tej stronie, a katalog pobrać tutaj
01/01/2015 do 31/12/2015
Zespół 

Alicja Wancerz-Gluza

Sylwia Kopeć

Grantodawcy 
logo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Partnerzy 
logo Miejska Biblioteka Publiczna w Bartoszycach
logo Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim
logo Centrum im. Profesora Bronisława Geremka
logo Fundacja Tres