Opracowanie, digitalizacja i upowszechnienie kolekcji osobistej Jana Gozdawy-Gołębiowskiego – podchorążego w 2. Plutonie Kompanii Sztabowej Obszaru Warszawskiego AK „Koszta”

fotografia z kolekcji osobistej Jana Gozdawy-Gołębiowskiego

W 2019 roku Archiwum Ośrodka KARTA realizowało zadanie, którgo celem było upamiętnienie działalności żołnierza Armii Krajowej – Jana Gozdawy-Gołębiowskiego oraz upowszechnienie wiedzy o czynach zbrojnych AK szerokiemu gronu odbiorców. Dokumenty wchodzące w skład spuścizny (6100 stron) zostały opracowane, zdigitalizowane i udostępnione na stronie www.ak-wilno.pl oraz na portalu Otwarty System Archiwizacji osa.archiwa.org

01/06/2019 do 30/11/2019
Grantodawcy 
logo Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Zadanie jest współfinansowane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych