Obraz relacji polsko-czeskich w XX wieku w kwartalniku historycznym "Karta"

fragment okładki książki Przez Granicę

Przygotowanie publikacji w języku polskim i czeskim (ebook), stanowiącej wybór i opracowanie tematów z historii relacji polsko-czeskich w XX wieku, prezentowanych w kwartalniku historycznym "Karta" od 25 lat.  Od fotoreportażu z wizyty cesarza Franciszka Józefa I w Cieszynie, przez relacje dotyczące konfliktu o Zaolzie i udziału Polaków w inwazji na Czechosłowację w 1968 roku, po wspomnienia dotyczące współpracy dysydentów w obu krajach – wnikliwy i przejmujący obraz bliskiego sąsiedztwa.

15/06/2016 do 31/12/2016
Zespół 

Koordynacja projektu i redakcja: Krzysztof Wittels
Współpraca: Hanna Antos, Alicja Wancerz-Gluza
Kwerendy ikonograficzne: Karolina Andrzejewska-Batko, Małgorzata Pankowska-Dowgiało

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej Publikacja powstała w ramach projektu „Obraz relacji polsko-czeskich w kwartalniku historycznym «Karta»”, który został zrealizowany w ramach zadania publicznego „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2016”, priorytet „Sąsiedzi od 1050 lat. Badania i popularyzacja historii, przenikania kultur oraz współpracy polsko-czeskiej na przestrzeni wieków”, dofinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Partnerzy 
logo Ústav pro studium totalitních režimů
logo Centrum Pant