Nowoczesne i kreatywne archiwa społeczne – wspieranie i sieciowanie

Projekt dotyczył wzmocnienia branży archiwów społecznych i związanego z nimi oddolnego ruchu dokumentowania polskiego dziedzictwa kulturowego. Ma celu rozwój, profesjonalizację i wykorzystanie potencjału polskich archiwów społecznych poprzez integrowanie wiedzy o prowadzonych działaniach (portal archiwa.org, portal społecznościowy Facebook, dedykowany archiwistom społecznym newsletter) oraz rozbudowę Otwartego Systemu Archiwizacji (osa.archiwa.org). Jego celem jest też rozwijanie kompetencji oraz tworzenie sieci współpracy w sektorze archiwistyki społecznej, promowanie i upowszechnianie informacji o archiwistyce społecznej, zachęcenie naukowców z różnych dziedzin do zgłębiania problematyki archiwistyki społecznej i wykorzystywania zbiorów tych archiwów w swoich badaniach.

W ramach projektu:

  • rozbudowano funkcjonalności portalu archiwa.org - portal stał się bazą wiedzy oraz miejscem promocji archiwów społecznych. Obecnie baza archiwów społecznych prezentuje 499 archiwów społecznych, na portalu w 2017 roku prezentowano szereg aktualności z działalności archiwów społecznych;
  • przygotowano 7 wirtualnych wystaw, które w atrakcyjny sposób promują działalność archiwów społecznych;
  • zorganizowano dwa otwarte szkolenia z zasad i obsługi Wikipedii (30 maja 2017 i 1 grudnia 2017), w szkoleniach wzięło udział 20 osób;
  • odbył się maraton pisania haseł do Wikipedii, prowadzony przez eksperta ze Stowarzyszenia Wikimedia Polska;
  • przeprowadzono wikiprojekt “Archiwa społeczne w Wikipedii” (11 organizacji pozarządowych przystąpiło do projektu, powstało ponad 100 nowych artykułów oraz udostępniono na wolnych licencjach 100 fotografii (około 800 tys. odsłon stron w trakcie trwania projektu);
  • zorganizowano 2 cykle szkoleń online (każdy cykl stanowiło 8 webinariów poświęconych różnym narzędziom i aspektom prezentowania zbiorów archiwalnych w internecie), w których wzięło udział łącznie 78 osób;
  • na sesji inauguracyjnej VIII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych zaprezentowano zasady działania archiwów społecznych - około 600 uczestników;
  • na Krakowskim Przedmieściu została zorganizowana Alejka Archiwów Społecznych na Pikniku Organizacji Pozarządowych, w której swoje działania zaprezentowały organizacje pozarządowe prowadzące działalność archiwalną - około 3000 odbiorców;
  • odbył się II Kongres Archiwów Społecznych (9 września 2017 r. jako wydarzenie towarzyszące VIII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych), w którym wzięło udział około 180 osób.
01/01/2017 do 31/12/2017
Grantodawcy 
logo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego