Nasza "mała ojczyzna" Hrubieszów - wielokulturowa opowieść o mieście w XX wieku tworzona społecznie

fotografia archiwalna z Hrubieszowa

Projekt jest kolejnym elementem stałej współpracy Ośrodka KARTA z Biblioteką Publiczną w Hrubieszowie i odpowiada na wzrost zainteresowania bogactwem historycznym, literackim i kulturowym Hrubieszowa.

Celem projektu było zebranie, wraz z mieszkańcami Hrubieszowa, materiału archiwalnego (dokumentów życia społecznego, wspomnień, dzienników, zdjęć, literackich zapisów), który stał się osią organizowanych w bibliotece spotkań. Pozyskana od mieszkańców i instytucji zewnętrznych dokumentacja została opracowana i zdigitalizowana. Zebrany materiał stworzył wielowątkową opowieść o Hrubieszowie z XX wieku i stał się podstawą do utworzonej w ramach projektu wystawy i prezentacji.

01/07/2014 do 31/12/2014
Zespół 

Alicja Wancerz-Gluza

Agnieszka Kudełka

Grantodawcy 
logo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Partnerzy 
logo Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie
Załączniki