Majdan - zmiana społeczności społecznej Ukraińców

fragment okładki książki Ogień Majdanu

Projekt zakłada wsparcie ukraińskich środowisk zajmujących się dokumentacją najnowszej historii w zakresie pracy ze żródłami historycznymi, tworzenia publikacji metodą montażu źródeł a także zasad pozyskiwania, opracowywania i upowszechniania relacji biograficznych.

Efektem projektu jest polska i ukraińska publikacja - esencjonalny montaż źródeł (wspomnienia, listy, wiersze, prasa, wpisy internetowe) dotyczacy zmiany świadomości społecznej Ukraińców, która dokonała się w trakcie wydarzeń na kijowskim Majdanie. Do tego w Ośrodku KARTA powstała kolekcja archiwalna Majdanu - zbiór źródeł.

01/04/2015 do 30/11/2015
Grantodawcy 
logo Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu "Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2015"