Lobbyści. Zachodni rzecznicy polskiej niepodległości

okładka książki Lobbyści - tom 1

„Lobbyści. Zachodni rzecznicy polskiej niepodległości” – wybór, tłumaczenie, naukowe opracowanie i udostępnienie w postaci publikacji i e-booka dzienników i wspomnień zachodnich dyplomatów i polityków uczestniczących w procesie odzyskiwania przez Polskę niepodległości.

W latach 2018–21 realizowany był w Ośrodku KARTA projekt badawczy poświęcony pozyskaniu, przetłumaczeniu, opracowaniu i opublikowaniu najważniejszych świadectw zachodnich (głównie amerykańskich, ale także brytyjskich czy kanadyjskich) polityków, dyplomatów i wojskowych, którzy uczestniczyli w ustanawianiu powojennego ładu u schyłku I wojny światowej i wnieśli wkład w powstanie II Rzeczpospolitej. W toku szeroko zakrojonych kwerend archiwalnych wyłoniono wiele cennych i nieznanych do tej pory w Polsce zapisów. Wśród nich są m.in. dzienniki Edwarda Mandella House’a, wspomnienia Herberta Hoovera i wiele innych. Są one dostępne w postaci dwutomowej publikacji Lobbyści. Zachodni rzecznicy polskiej niepodległości (tom 1: W Wersalu, tom 2: Raporty z Polski), która jesienią ukaże się nakładem Ośrodka KARTA.

03/04/2018 do 02/11/2021
Grantodawcy 

Sfinansowano ze środków budżetu państwa.

Projekt sfinansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Szlakami Polski Niepodległej” w latach 2018–21, nr projektu 01SPN 17 0034 18, kwota finansowania 376.801 zł.