Listy z XX wieku - podcast ze zbiorów Ośrodka KARTA

baner Listy z XX wieku

Przygotowanie i bezpłatne udostępnienie cyklu 15 odcinków około 10-minutowych nagrań audio, składających się na podcast upowszechniający i popularyzujący pisaną w XX wieku korespondencję, przechowywaną w zbiorach Ośrodka KARTA lub udostępnianą w jego publikacjach. Nagrania przygotowane będą przez profesjonalnych lektorów lub samych świadków historii. Podcast – do odsłuchania za darmo na popularnych platformach udostępniających tego typu treści – prezentował będzie wybór historycznych materiałów źródłowych: listów pisanych przez rozmaitych nadawców w różnych okolicznościach związanych z historią Polski w XX wieku, nie tylko w „ciężkich czasach” – np. pod zaborami, w czasie I wojny, w czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej, z łagrów, obozów, oflagów, gett, ale też w czasach stabilizacji. Różnorodny i ciekawy materiał źródłowy promować będzie zainteresowanie historią postrzeganą i zapisywaną z perspektywy jednostek, ale w dialogu z innymi ludźmi – w korespondencji.

04/05/2020 do 30/10/2020
Grantodawcy 
logo Narodowe Centrum Kultury

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci