Księga Stulecia Niepodległości dla bibliotek

Księga Stulecia Niepodległości

Projekt zakłada druk dedykowanego nakładu Księgi Stulecia Niepodległości i jego dystrybucję do 1200 bibliotek gminnych oraz na potrzeby Biura Programu "Niepodległa" (200 egzemplarzy). 

Księga to ekskluzywna publikacja Ośrodka KARTA, przedstawiająca w dwóch tomach najnowszą historię Polski w ścisłym kontekście niepodległości. Znajduje się w niej 60 wydarzeń, które zdaniem autorów miały decydujący wpływ na stulecie, w okresie od stycznia 1918 do września 2018 roku. Jest to intrygująca panorama skomponowana z nieoczywistych wypowiedzi i fotografii.

„Księga” wydana jest w atrakcyjnej szacie graficznej, z równoległą do merytorycznej wizualną historią stulecia, do której wybrane zostaną elementy ikonograficzne odznaczające się najwyższą klasą techniczną i artystyczną.

01/10/2018 do 15/11/2018
Zespół 

A. Wancerz-Gluza
A. Janiszewska
M. Tworzewska-Laskowska

Grantodawcy 
logo Niepodległa

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego "Niepodległa"