Kolekcja archiwaliów Stowarzyszenia “Archiwum Solidarności”

W 2022 roku archiwum Fundacji Ośrodka KARTA zrealizowała projekt pt. “Opracowanie, ochrona, digitalizacja, upowszechnianie archiwaliów Stowarzyszenia “Archiwum Solidarności””. W ramach zadania zdigitalizowano unikatowe materiały Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego “Solidarność” - dokumenty, nagrania audio i video. Szczególnie te ostatnie materiały, ze względu na swój nietrwały nośnik, okazały się cenne i wartościowe, gdyż przedstawiają ważne wydarzenia z historii Polski lat 80. i początku lat 90.

Zdigitalizowane materiały można obejrzeć na stronie www.zbioryspoleczne.pl. Zapraszamy również do Czytelni Naukowej Fundacji Ośrodka KARTA.

01/03/2022 do 31/12/2022
Grantodawcy 

Projekt: Opracowanie, ochrona, digitalizacja, upowszechnianie archiwaliów Stowarzyszenia “Archiwum Solidarności” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.