KARTA – nowoczesne archiwum. Wzbogacenie infrastruktury Ośrodka KARTA o nowoczesne regały, oświetlenie oraz sprzęt IT.

Dzięki dotacji ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Ośrodek KARTA poprawi warunki pracy oraz przechowywania archiwaliów poprzez zakup nowoczesnych regałów przesuwanych oraz oświetlenia. Dodatkowo zakupiony będzie serwer i dyski serwerowe pozwalające na rozbudowę serwerowni, a przez to zwiększenia miejsca i bezpieczeństwa danych oraz wzmocnienia wi-fi.

01/06/2020 do 31/12/2020
Informacje grantowe 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury