Już niewielu pamięta. Historie lokalne w uniwersalnym przekazie literatury faktu

zaproszenie na spotkanie

Zadanie ma na celu promocję czytelnictwa poprzez rozbudzanie zainteresowania zapisanymi relacjami osobistymi dotykającymi historii danego miejsca, wykorzystanymi w publikacjach książkowych dystrybuowanych na terenie całego kraju.

Opowieści osób ze starszego pokolenia o ich udziale w ważnych wydarzeniach z przeszłości dla jednych są cennym elementem pamięci rodzinnej, dla innych ignorowanym, bo do znudzenia powtarzanym przy rodzinnych kolacjach obrazem dawno minionej przeszłości. Niewielu jednak uzmysławia sobie jak wielką wartość mają wspomnienia zapisane w ludzkiej pamięci, jak są ulotne, a przede wszystkim, że każde wspomnienie jednostkowe stanowi równoprawny element wielkiej historii opisywanej w annałach. W takim ujęciu historie lokalne przestają być istotne tylko dla okolicznej społeczności, ale nabierają należnych sobie znamion uniwersalności. Wydaje się ważne, by z przekazem tym trafiać do przekonania ludzi w różnym wieku, mieszkańców różnych – w tym niewielkich – miejscowości, tak by potrafili oni docenić wagę utrwalania pamięci i odszukali swoje miejsce na szerszej mapie wydarzeń historycznych.

W ramach projektu odbyło się pięć spotkań w: Starachowicach, Gorzowie Wielkopolskim, Legnicy, Łodzi, Grudziądzu. Fragmenty książek na spotkaniach odczytywali znani aktorzy, ceniący i wspierający działania Ośrodka KARTA. Przekazanie bibliotece pakietu publikacji, w tym książek prezentowanych w trakcie spotkania, umożliwi czytelnikom bardziej dogłębne zapoznanie się z literaturą faktu, w tym z pozycjami uwzględniającymi historię regionu.

02/02/2017 do 30/11/2017
Grantodawcy 
logo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego