Indywidualne zapisy historii - zwiększenie dostępności zbiorów Fundacji Ośrodka KARTA

kolaż archiwalnych fotografii

Projekt zakłada integrację informacji o zbiorach archiwalnych Ośrodka KARTA poprzez udostępnienie na portalu Otwarty System Archiwizacji (OSA: osa.archiwa.org) opisów inwentarzowych ponad 10 000 kolekcji: dokumentowych, fotograficznych i dźwiękowych.

W I etapie prac, zrealizowanym w 2018 roku, na portalu OSA udostępniliśmy opisy 2000 wspomnień, 800 kolekcji fotograficznych i 1350 nagrań dźwiękowych z naszych zbiorów, które w dużej mierze wcześniej były dostępne tylko w siedzibie FOK. Dzięki temu na portalu można znaleźć szczegółowe informacje o zbiorach dotyczących m.in. represji sowieckich i niemieckich wobec obywateli polskich podczas II wojny światowej, życia społecznego i politycznego w okresie PRL i działalności opozycji demokratycznej.

Opisy archiwaliów zostały wzbogacone o linki do zbiorów zdigitalizowanych, prezentowanych na stronach: http://dlibra.karta.org.pl/dlibra (głównie zbiory aktowe), http://www.foto.karta.org.pl/ (zbiory fotograficzne), https://audiohistoria.pl/ (zbiory dźwiękowe).

Prace nad udostępnieniem online zbiorów Ośrodka KARTA są kontynuowane w 2019 roku.

 

 

01/06/2018 do 31/12/2019
Grantodawcy 
logo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury