Historia żołnierzy 7. Brygady AK Okręgu Wileńskiego na stronie internetowej www.ak-wilno.pl

fotografia - portret zbiorowy żołnierzy AK Wilno

Niezwykle ciekawa i wartościowa kolekcja osobista Janusza Bohdanowicza, która stanowi zapis historii Brygad AK Okręgu Wileńskiego (m.in. 3. Brygady „Szczerbca”, 6. Wileńskiej Samodzielnej Brygady Partyzanckiej AK oraz 7. Wileńskiej Brygady AK Okręgu Wileńskiego), została zdigitalizowana i jest już dostępna w Bibliotece Cyfrowej Ośrodka KARTA (AW III/618). Prezentowane dokumenty dotyczą przebiegu służby żołnierzy Brygad Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego.

Na stronie znajdują się cenne informacje, dotyczące żołnierzy Armii Krajowej na Wileńszczyźnie w okresie II wojny światowej - życiorysy dowódców oraz kalendaria działalności Brygad i Oddziałów Armii Krajowej, opracowania związane z operacją „Ostra Brama”, tworzeniem się struktur Podziemnego Państwa Polskiego na obszarze Wileńszczyzny. Strona powstała z myślą o badaczach dziejów Polski w XX wieku, pasjonatach historii czynów zbrojnych w XX wieku oraz dla tych wszystkich ludzi, którzy nadal poszukują informacji o swoich bliskich. Celem nadrzędnym, który postawił sobie śp. Janusz Bohdanowicz, była myśl o ocaleniu pamięci o żołnierzach Armii Krajowej dla przyszłych pokoleń Polaków.

Twórca kolekcji – śp. Janusz Bohdanowicz (zm. 5 lipca 2013) - od końca lat 80. aktywnie uczestniczył w tworzeniu się organizacji kombatanckich weteranów AK. Został przewodniczącym Środowiska Żołnierzy 7. Brygady „Wilhelma”, następnie prezesem Środowiska Wileńskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (ŚZŻAK) w Gdańsku, a następnie w Warszawie, członkiem Komisji Historycznej Okręgu Wileńskiego, członkiem Rady Naczelnej i Prezydium Zarządu Głównego ŚZŻAK, przewodniczącym Komisji Współpracy z Młodzieżą Szkolną. Od 18 kwietnia 2011 do 20 września 2012 był prezesem Okręgu Wileńskiego ŚZŻAK. Ostatnie lata swego życia poświęcił gromadzeniu materiałów, ich cyfryzacji oraz tworzeniu strony internetowej - AKWilno.pl.

01/03/2014 do 31/10/2014
Grantodawcy 
logo Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Digitalizacja i udostępnienie w Bibliotece Cyfrowej Ośrodka KARTA oraz na stronie internetowej AKWilno.pl przechowywanej w Archiwum Ośrodka KARTA kolekcji osobistej Janusza Bohdanowicza, a także przebudowa strony internetowej zostały sfinansowane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych