„Dziennik ankarski” Michała Sokolnickiego

Ośrodek KARTA realizuje zadanie „Opracowanie, wydanie, kolportaż i promocja książki Michała Sokolnickiego «Dziennik ankarski. Wybór z lat 1939–1945»”. Wybór z dziennika ambasadora Michała Sokolnickiego ukaże się w listopadzie 2023 w serii „Świadectwa”.

01/01/2023 do 31/12/2023
Grantodawcy 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego