Dni pogrudniowe – antologia dzienników

Ośrodek KARTA zrealizował zadanie pt. „Opracowanie, wydanie, kolportaż i promocja książki «Dni pogrudniowe. Dzienniki stanu wojennego»”. W kolejną rocznicę wprowadzenia stanu wojennego ukazała się antologia przedstawiające najciekawsze dzienniki z okresu 13 grudnia 1981 – 31 grudnia 1982 pochodzące ze zbiorów Archiwum Ośrodka KARTA.

01/01/2022 do 31/12/2022
Grantodawcy 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego