Deklaracja podziwu i przyjaźni dla USA z 1926 roku jako źródło wiedzy o społeczeństwie II RP

Od 2022 roku realizujemy projekt, którego celem jest dogłębna i wszechstronna analiza źródła jakim jest “Deklaracja Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych” w aspekcie historycznym, politologicznym i socjologicznym oraz jego udostępnienie i popularyzacja do szerokiego społecznego wykorzystania. To źródło kultury polskiej, pozyskane z Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych, obejmuje 111-tomów, zawierających zbiór 30 tysięcy kart, na których znalazło się - jak deklarują wytwórcy - 5,5 mln podpisów obywateli II Rzeczypospolitej, którzy w 1926 roku stali się sygnatariuszami “Deklaracji Podziwu i Przyjaźni”.

Dzięki projektowi pt. Deklaracja podziwu i przyjaźni dla USA z 1926 roku jako źródło wiedzy o społeczeństwie II RP udostępniony zostanie unikalny dokument, dotychczas naukowo nieopracowany i słabo znany, co pozwoli na prowadzenie badań politologom, socjologom, historykom, a w pierwszym rzędzie historykom społecznym i historykom oświaty.

Projekt może stać się wzorem digitalizacji i udostępniania innych kluczowych dokumentów, stymulowania i promowania innowacyjnych, interdyscyplinarnych badań humanistycznych. Innowacyjność polega również na wykorzystaniu w pracy badawczej i udostępnianiu źródła nowoczesnych technologii - posługiwaniu się internetowymi bazami danych, bibliotekami cyfrowymi; kontaktowaniu z odbiorcami za pośrednictwem portalu internetowego, na którym źródło jest opracowywane, udostępniane i promowane - portalu www.polska1926.pl (druga domena: nieskonczenieniepodlegla-ludzie.pl).

Kolejnym celem projektu jest takie udostępnienie opracowanego zródła ("Deklaracji" razem z podpisami, które są elementem składowym źródła), aby stało się ono punktem odniesienia w działaniach edukacyjnych i kulturalnych w wymiarze regionalnym - aktywizowanie społeczności lokalnych do samodzielnej eksploracji źródła i swoistej lokalnej jego implementacji (np. realizacja projektów dotyczących dalszych losów osób, lokalnych bohaterów: mieszkańców, pracowników bądź członków rodzin, których autografy znalazły się w "Deklaracji" - pozyskiwanie i gromadzenie oraz poznawanie źródeł historycznych ich dotyczacych).

15/07/2022 do 14/07/2024
Zespół 

Alicja Wancerz-Gluza - koordynatorka projektu (a.gluza@karta.org.pl), Jan Czempiński, Dominik Czapigo, Agnieszka Dębska, Agnieszka Gleb, Zbigniew Gluza, Katarzyna Górny, Agnieszka Kudełka, Karolina Anna Kuta, Mariusz Olczyk, Aleksei Rogozin, Dominik Szymański

konsultant naukowy - prof. dr hab. Anna Landau-Czajka

Grantodawcy 

Projekt realizowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa" w l. 2022-2024.