Archiwa spoleczne w Polsce - stan obecny i perspektywy

Opracowanie ekspertyzy charakteryzującej zbiory archiwów społecznych, zaplecze infrastrukturalne archiwistyki społecznej i metody opracowania zbiorów oraz analizującej dostępne systemy informacyjne, które są lub mogą zostać wykorzystane w archiwistyce społecznej. Ekspertyza zawiera także postulaty w sprawie rozwoju dziedziny. 

Ekspertyza ma posłużyć wypracowaniu wniosków dotyczących dalszego procesu standaryzacji i integracji danych o archiwach społecznych i ich zbiorach, a w dalszej perspektywie – przysłużyć się zbudowaniu docelowego systemu informacji archiwalnej o AS-ach oraz systemu ich wspierania metodycznego i infrastrukturalnego. Ekspertyza powstała w wyniku współpracy specjalistów z Ośrodka KARTA (dr Artur Jóźwik, Ewa Kołodziejska, Małgorzata Kudosz, Katarzyna Ziętal) z naukowcami, specjalistami w dziedzinie archiwistyki (dr Tomasz Czarnota, dr Marek Konstankiewicz, dr Anna Sobczak).

15/04/2016 do 30/11/2016
Zespół 

dr Artur Jóźwik

Ewa Kołodziejska

Małgorzata Kudosz

Katarzyna Ziętal

Grantodawcy 
logo Archiwa Państwowe

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w ramach konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2016”.