Zostań ambasadorką, ambasadorem portalu edukacja.wojnaipamiec.pl!

środa, 23 Października, 2019
ogłoszenie: zostań ambasadorem portalu Wojna i Pamięć

W maju 2019 roku Ośrodek KARTA uruchomił portal Wojna i pamięć. Terror, codzienność i praca przymusowa Polska pod okupacją niemiecką 1939–1945 (www.edukacja.wojnaipamiec.pl), który jest oparty na relacjach byłych robotników pracujących na rzecz III Rzeszy – obywateli polskich różnych narodowości. 

Różnorodne losy, wiele tematów, pojawiających się w świadectwach, inspirujące zadania i bogate materiały źródłowe – pozwalają na wykorzystanie portalu nie tylko w szkołach – na lekcjach historii, etyki czy wychowawczych, ale także w pozaszkolnych projektach lokalnych, działaniach teatralnych czy filmowych, zajęciach animacyjnych różnych środowisk – młodzieży, dorosłych, seniorów.

Chcielibyśmy zaproponować Paniom i Panom nauczycielom, edukatorom, animatorom, którzy już korzystają z portalu oraz wszystkim, którzy zechcą go dobrze poznać, aby zostali jego ambasadorami/ambasadorkami i zaczęli upowszechniać wiedzę o tematyce portalu w swoich środowiskach.

Jak zostać ambasadorką/ambasadorem portalu?

  1. Prosimy zarejestrować się i zalogować na portalu oraz poznać jego treści (film kontekstowy, 7 filmów biograficznych, materiały dodatkowe, oś czasu, leksykon, mapy oraz zadania przypisane do biografii itp.).
  2. Prosimy przygotować scenariusz zajęć lub konspekt projektu z wykorzystaniem treści portalu lub inspirowany nimi. Pomocna może być edytowalna karta zadania/projektu dostępna na innym naszym portalu edukacyjnym Uczyć się z historii, w zakładce pt. Projekty -> Pochwal się projektem!: http://uczycsiezhistorii.pl/przeprowadz-swoj-projekt/
  3. Prosimy przesłać scenariusz/konspekt (bez sprawozdania z jego przeprowadzenia!) do 31 grudnia 2019, na adres: a.kudelka@karta.org.pl.

Wszyscy, którzy nadeślą scenariusze/konspekty otrzymają prezenty w postaci pakietów książek KARTY.

W styczniu 2020 po weryfikacji nadesłanych scenariuszy/konspektów ogłosimy listy ambasadorów/ambasadorek portalu, którzy po realizacji swoich scenariuszy wezmą udział w konkursie o nagrody finansowe w 2020 roku.

Informacje grantowe 

Projekt jest finansowany przez Fundację „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” z Berlina.