Zespół Historii Mówionej w Chrzelicach

Od 9 do 13 sierpnia zespół Historii Mówionej, na zaproszenie Fundacji ORTUS, nagrywał opowieści najstarszych mieszkańców Chrzelic.!cut!

W skład zespołu wchodzili: Jarek Pałka, Dominik Czapigo, Karol Białas (operator wideo). Udało się nagrać 3 relacje audio i 7 relacji wideo. Zapisane świadectwa, ze względu na wyjątkową historię regionu, stanowią ciekawy materiał. Do 1945 roku Schelitz leżało w granicach Rzeszy Niemieckiej; następnie zostało przemianowane na Chrzelice i znalazło się w granicach Polski.

Projekt zainicjował szerszą współpracę programu Historii Mówionej z Fundacją ORTUS.

(ak)