Żegnamy Wojtka Sapiechę

Żegnamy

 

 

Wojtka Sapiechę


naszego pracownika i Przyjaciela!cut!
współpracownika „Karty”, współautora albumów historycznych
Będzie nam Ciebie brakowało

Zespół Ośrodka KARTA