Żegnamy Arsienija Borisowicza Roginskiego

 

Żegnamy z bólem

Arsienija Borisowicza Roginskiego

 

wielką postać wolnej Rosji

redaktora wybitnego pisma samizdatowego „Pamiat’”

współzałożyciela, lidera Moskiewskiego, Rosyjskiego i Międzynarodowego „Memoriału”!cut!

 

Dziękujemy Arsienijowi za trzydziestoletnią wspólną drogę

– na rzecz pamięci, która łączy

 

 

                                                                                                 Przyjaciele z Ośrodka KARTA