Żegnamy Annę Teresę Szymańską

środa, 21 Sierpnia, 2019
czarno-białe zdjęcie róży

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy

 

Annę Teresę Szymańską

 

dziennikarkę, po grudniu 1981 działaczkę Komitetu Prymasowskiego, pracowniczkę kancelarii Sejmu III RP
oraz wieloletnią wolontariuszkę Archiwum Ośrodka KARTA

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci

Współpracownicy i przyjaciele z Ośrodka KARTA

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 22 sierpnia o godzinie 14.00
w kościele św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach w Warszawie