Żegnamy Annę Radziwiłł

W dniu 23 stycznia 2009 zmarła Anna Radziwiłł – Przewodnicząca Rady Ośrodka KARTA, współtwórczyni konkursu „Historia Bliska”, wspierająca nas radą i pomocą. !cut!

Anna Radziwiłł od 12 lat była niestrudzoną jurorką konkursu „Historia Bliska” – cierpliwą, sprawiedliwą, wyrozumiałą, ale i wymagającą wobec dokonań uczniów. Jej obecność podnosiła prestiż naszej działalności, cieszyła się autorytetem wśród młodzieży i nauczycieli – niekoniecznie budowanym oficjalnymi stanowiskami ministerialnymi. Autorka podręczników historii dla szkół średnich (wielu we współautorstwie z prof. Wojciechem Roszkowskim) była znana i popularna w środowisku szkolnym.