Zapraszamy na spotkanie „Między Prymasem a Wiesławem" wokół „Dzienników" Jerzego Zawieyskiego - 13 grudnia 2011, g. 18.00, siedziba SPP w Warszawie

!cut!

 

(md, mk)