Zapraszamy na spotkanie z książką „Cykliści”, 10 grudnia o godzinie 18.00

Spotkanie będzie dotyczyć m.in. historii środowisk rowerowych.!cut!

(hs, ak)