Zapraszamy do odwiedzania strony www.polacynawschodzie.pl

Strona www.polacynawschodzie.pl prezentuje efekty projektu „KARTA z Polakami na Wschodzie”. !cut! Jest on realizowany od 2006 roku przez Zespół Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią, a finansowany ze środków Kancelarii Senatu RP. 

Na stronie prezentowana jest część materiałów pozyskanych w trakcie wypraw dokumentacyjnych. Będzie ona uzupełniana o biogramy kolejnych osób, fragmenty relacji, archiwalia, opisy kolejnych miejscowości. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do jej powstania. 

Zespół Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią

(ak, mw)