Zakończenie przyjmowania kandydatur do III Nagrody KARTY

poniedziałek, 31 Stycznia 2022

31 stycznia zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń kandydatur do III Nagrody KARTY im. Katarzyny i Janusza Miernickich za rok 2021. Bardzo serdecznie za nie dziękujemy (przyjęcie zgłoszenia potwierdzaliśmy mailowo).

Ogłoszenie werdyktu Kapituły ma nastąpić podczas uroczystej Gali i chcielibyśmy, aby było to realne spotkanie. Wobec tego – ze względu na pandemię – przesuwamy je na jesień. Będziemy informowali o miejscu i dacie w późniejszym czasie.