Wystawa Tożsamość. Zaolzie w Dobrodzieniu

Ośrodek KARTA zaprasza 20 czerwca o godz. 17.00 na uroczyste otwarcie wystawy Tożsamość. Zaolzie w trakcie XIII Międzynarodowych Spotkań Zespołów Artystycznych Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Źródło 2009” w Dobrodzieniu. !cut!

Wystawa Tożsamość. Zaolzie prezentuje portrety Polaków i Czechów mieszkających na Śląsku Cieszyńskim po czeskiej stronie granicy — sylwetki ludzi różnych pokoleń i narodowości. Autorki wystawy, znane jako duet Zorka Project, w październiku 2008 spotkały się z kilkunastoma osobami, które opowiedziały im swoje historie związane z poczuciem tożsamości. Niemal każdy ma tu odmienną wizję przynależności narodowej i inaczej postrzega kwestię samookreślenia.

Mieszkańcy regionu tworzą niecodzienną mozaikę. Ich życie opowiedziane fotograficznymi kadrami jest świadectwem wielokulturowości i wyjątkową opowieścią o Śląsku Cieszyńskim. Pokazuje też, jak bardzo historia rzutuje na współczesne wybory i problemy współżycia narodowości na ziemi, będącej w przeszłości przedmiotem ostrych konfliktów.

Tożsamość. Zaolzie jest częścią zainicjowanego trzy lata temu przez Ośrodek KARTA projektu „XX wiek na Zaolziu”.  Pełny program Międzynarodowych Spotkań Zespołów Artystycznych Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Źródło 2009” dostępny jest na stronie ogranizatorów.