Wystawa „Polskie Państwo Podziemne - 70. rocznica powstania”

Publikacje Ośrodka KARTA stanowią część ekspozycji wydawniczej „Polskie Państwo Podziemne - 70. rocznica powstania”, organizowanej przez Światowy Związek Żołnierzy AK.!cut!

Wystawa otwarta zostanie 22 września 2009 r. o godz. 10.00  w Sejmie (korytarz, I piętro). Ekspozycję tworzą publikacje książkowe oraz monety tematyką związane z Polskim Państwem Podziemnym i organizacjami niepodległościowymi.

chcąc uczcić 70. rocznicę powstania PPP, my Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej oraz nasi partnerzy: Okręg wołyński ŚZŻAK („okręg bez ziemi”), Szare Szeregi,  Narodowe Siły Zbrojne, Bataliony Chłopskie, Zrzeszenie „WiN”, Instytut Pamięci Narodowej, Ośrodek „KARTA, Narodowe Centrum Kultury, Archiwum Akt Nowych, oraz współorganizator Narodowy Bank Polski – prezentujemy na specjalnej wystawie wydawnictwa związane z nami - żołnierzami Polski Podziemnej i innymi organizacjami niepodległościowymi. Prezentowane publikacje są wynikiem wielkiego wysiłku, jaki podjęliśmy, aby podtrzymywać poczucie tożsamości narodowej, solidarność społeczną i twórczą aktywność Polaków. Staraliśmy się i ciągle staramy wpajać nasze hasła i tradycje wojskowe. „Bóg – Honor – Ojczyzna” są dla nas podstawą zachowania naszej tożsamości narodowej, oparciem życia o etykę i działań zmierzających do edukowania całego społeczeństwa a w szczególności młodzieży. Dzięki tajnemu douczaniu my mogliśmy i umieliśmy przekazywać wiedzę następnym pokoleniom - wiedzę prawdziwą i pełną, znaną także z autopsji (a przez dziesięciolecia zakazaną).