„Wojna o wolność 1920, tom 2: Bitwa warszawska” dostępny w języku angielskim

czwartek, 3 Grudnia 2020
okładka książki The Battle for Warsaw

"Independence Regained – Freedom Endangered. The Battle for Warsaw 1920" to bogato ilustrowana księga rocznicowa, która opowiada historię największego polskiego zwycięstwa w XX wieku – pod Warszawą w sierpniu 1920 roku.

Publikacja przedstawia najważniejsze momenty wojny polsko-bolszewickiej, a przede wszystkim jej punkt kulminacyjny – bitwę warszawską – uznaną za „osiemnastą decydującą bitwę w dziejach świata”. Opowiada nie tylko o najważniejszych wydarzeniach wojennych, ale również prezentuje szerokie tło społeczne i geopolityczne, sytuację międzynarodową Polski w 1920 roku i stosunek jej zachodnich sojuszników do wojny z Rosją bolszewicką. Głos z obu stron konfliktu zabierają przywódcy państw i najwyżsi dowódcy, ale też szeregowcy, ochotnicy do wojska i „zwykli” obywatele, przedstawiciele różnych środowisk: warszawianie, chłopi, ziemianie, księża, robotnicy.
Album został przygotowany w formule wypracowanej przez KARTĘ przez ponad 28 lat, gdzie ważne merytorycznie materiały źródłowe – odnoszące się do nieznanej, nieobecnej lub często trudnej historii – przedstawiane są przez teksty źródłowe: dzienniki i wspomnienia uczestników wydarzeń, dokumenty oraz oryginalną ikonografię z epoki (zdjęcia, plakaty, grafiki). Całość została uzupełniona wstępem mówiącym o źródłach konfliktu i posłowiem historycznym, które opisuje konsekwencje wojny dla Polski i naszego regionu Europy.

Album w języku polskim ukazał się w 100. rocznicę polskiego zwycięstwa 15 sierpnia 2020.

Książka w promocyjnej cenie do nabycia w księgarni internetowej

Informacje grantowe 

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja Publiczna 2020 – nowy wymiar"

logo Ministerstwo Spraw Zagranicznych