Warsztaty nt. digitalizacji lokalnego dziedzictwa

W Chrzelicach k. Opola w ramach Obozu Kultury 2.0 — MediaLab Chrzelice odbyły się warsztaty nt. digitalizacji lokalnego dziedzictwa, które prowadzili Marcin Wilkowski (Ośrodek KARTA) i Alek Tarkowski.!cut! 

MediaLab Chrzelice – Obóz Kultury 2.0 był organizowany w ramach projektu Kultura 2.0, który od 2006 roku analizuje i opisuje przemiany kulturowe związane z technologiami i mediami cyfrowymi. Organizatorem obozu, odbywającego się w dniach 12-16 sierpnia 2010 roku we wsi Chrzelice pod Opolem, jest Fundacja Ortus. Obóz jest częścią działań realizowanych przez Fundację, związanych z powstającym Centrum Dialogu Kultur – Zamek w Chrzelicach. Za stronę merytoryczną projektu są odpowiedzialni Mirek Filiciak (SWPS) oraz Alek Tarkowski (Creative Commons Polska / ICM UW).

Formuła obozu odwołuje się do idei medialabu: instytucji (często niezależnej) umożliwiającej wspólne uczenie się i pracę osób o różnych umiejętnościach (informatycy, projektanci, artyści, użytkownicy), nad projektami wykorzystującymi nowe media i technologie.

Celem głównym projektu było wspólne uczenie się i rozwój poprzez nowatorskie wykorzystanie nowych mediów cyfrowych oraz otwartych modeli współpracy i współtworzenia. Organizatorzy chcieli połączyć działania związane z najnowszymi trendami z obszaru kultury i technologii z tradycyjną ideą majsterkowania i warsztatów twórczych. Prowadzący warsztaty pokazywali, jak wykorzystywać uniwersalne narzędzia w skali lokalnej.

Główną część spotkania stanowiła seria zajęć warsztatowych prezentujących możliwości kreatywnych działań z wykorzystaniem nowych technologii cyfrowych.

Jedne z warsztatów dotyczyły digitalizacji lokalnego dziedzictwa – relacji świadków, zdjęć i grafik. Warsztaty te prowadzone były przez Marcina Wilkowskiego i Alka Tarkowskiego. Ich celem było wspólne opracowanie sposobów oddolnej digitalizacji dziedzictwa – przy niewielkim budżecie oraz z wykorzystaniem dostępnych powszechnie urządzeń i oprogramowania. W trakcie warsztatów prowadzący opowiadali o koncepcji oddolnej digitalizacji na przykładzie projektu Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej. Zasoby lokalnego dziedzictwa były wspólnie archiwizowane. Uczestnicy warsztatów (wraz z prowadzącymi) opracowali także sposoby prezentacji tych zasobów w internecie oraz metody zaangażowania użytkowników w dziedzictwo, z pomocą nowych mediów. Warsztaty te były skierowane do osób prowadzących projekty digitalizacyjne lub zainteresowanych ich realizacją.

Filmik o idei Obozu MediaLab - Chrzelice:

Filmik o warsztatach w ramach Obozu Kultury 2.0:

Źródło.

(ak)