Warszawa zapamiętana

Ośrodek KARTA i Dom Spotkań z Historią (ul. Karowa 20 w Warszawie) zapraszają 2 grudnia 2010, czwartek, o godz. 18.00 na spotkanie prezentujące portal www.audiohistoria.pl.!cut!

Audiohistoria.pl jest wizytówką ogromnego zbioru biograficznych relacji dźwiękowych – Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią i Ośrodka KARTA. Gromadzi i udostępnia fascynujące świadectwa indywidualnej pamięci o minionym wieku, uzupełnione o zdjęcia z archiwów rodzinnych. Zespół AHM przedstawi fragmenty opowieści najstarszych mieszkańców Warszawy o ich młodości w czasach przedwojennych i okupacji niemieckiej.

Archiwum Historii Mówionej to największy w Polsce zbior relacji świadków historii XX wieku. 3000 wywiadów audio i wideo.

Dom Spotkań z Historią
www.dsh.waw.pl
www.audiohistoria.pl

(ak)