Świadkowie poszukiwani!

Ośrodek KARTA wspiera pracę dr Maren Röger z Niemieckiego Instytutu Historycznego, która pracuje nad projektem historycznym na temat dnia codziennego pod okupacją niemiecką, ze szczególnym uwzględnieniem relacji między niemieckimi okupantami a Polkami, i poszukuje świadków tamtych czasów.!cut!
Szczegóły i kontakt

(mm, awg)