Spuścizna Jana Gozdawy-Gołębiowskiego już dostępna

sobota, 30 Listopada, 2019
fotografia z archiwum Jana Gozdawy-Gołębiowskiego

Zakończyliśmy realizację projektu obejmującego opracowanie, digitalizację i upowszechnienie kolekcji osobistej Jana Gozdawy-Gołebiowskiego (1925 - 2013). W jej skład wchodzą materiały dotyczące życia Jana Gozdawy-Gołębiowskiego, jego braci, również żołnierzy AK oraz materiały dokumentujące działania Armii Krajowej na terenie Obszaru Warszawskiego.

Spuścizna została zinwentaryzowana i udostępniona w Otwartym Systemie Archiwizacji (OSA: https://osa.archiwa.org/). Można ją przeszukiwać przy użyciu wyszukiwarki.

Inwentarz dostępny jest w tym wpisie w części załączniki, a z oryginałami można się zapoznać w Archiwum Ośrodka KARTA.

Informacje grantowe 

Zadanie publiczne: "Opracowanie, digitalizacja i upowszechnienie kolekcji osobistej Jana Gozdawy-Gołębiowskiego – podchorążego w 2. Plutonie Kompanii Sztabowej Obszaru Warszawskiego AK „Koszta” jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.