Spotkanie poświęcone książce Salomona Ledera „Cena odmowy”

czwartek, 5 Października 2023

Zapraszamy na promocję książki Salomona Ledera „Cena odmowy. Opór żydowskiego więźnia politycznego wobec Sowietów 1939–1949” wydanej przez Żydowski Instytut Historyczny wraz z Ośrodkiem KARTA. Gościem spotkania będzie autor opracowania książki, Jan Wittlin.

Spotkanie odbędzie się 12 października o godz. 18.00 w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie (ul. Tłomackie 3/5) i nie będzie nagrywane.

Salomon Leder – syjonista, obywatel II RP, do września 1939 adwokat we Lwowie, zaangażowany w życie społeczne i polityczne społeczności żydowskiej, reprezentował poglądy centrowe, uznając, że należy na miejscu tworzyć odpowiednią bazę polityczną i społeczną dla budowania w przyszłości państwa żydowskiego.

Książka obejmuje nieznane i niepublikowane dotąd wspomnienia z lat 1939–49, m.in. o sowieckiej okupacji Lwowa, aresztowaniu autora przez Sowietów w 1940 roku i uwolnieniu po układzie Sikorski–Majski, a następnie udziale w armii Andersa. Leder opisał też swoje doświadczenie aresztowania w Kazachstanie i pobytu w łagrze. Po wojnie powrócił do Polski, skąd w kwietniu 1949 wyjechał do Izraela, gdzie pozostał do końca życia. Jego relacja przeczy wielu stereotypom na temat postawy Żydów podczas II wojny światowej. Mówi również niewygodną prawdę o polskim antysemityzmie, odsłania napięcia polsko-ukraińskie, ale przede wszystkim pokazuje okrucieństwo Sowietów wobec podbitych narodów: Polaków, Ukraińców, Żydów.

Jan Wittlin – doktor nauk prawnych; od 2012 r. współpracuje z Katedrą Prawa Administracyjnego, Publicznego Gospodarczego i Handlowego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 14 lat jest zaangażowany w prowadzenie postępowań o potwierdzenie prawa do rekompensaty przed wojewodami, ministrem Skarbu Państwa, WSA i NSA oraz postępowań powiązanych (m.in. dotyczących aktów stanu cywilnego, obywatelstwa polskiego). Uczestniczył w licznych kwerendach archiwalnych dotyczących materiału dowodowego w zakresie mienia zabużańskiego w Polsce, Austrii, Izraelu, na Ukrainie oraz w innych państwach.

Wydarzenie na Facebooku