Seminaria dla nauczycieli historii - rekrutacja do 15 października!

Do 15.10. nauczyciele historii w gimnazjach i liceach mogą zgłaszać się na seminaria obejmujące najważniejsze wydarzenia XX wieku. Seminaria są organizowane przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) i będą prowadzone przez zespół Ośrodka KARTA.!cut!

Seminaria przeznaczone są dla nauczycieli historii pracujących w liceach. Nabór prowadzi WCIES. Bliższe informacje można uzyskać w sekretariacie (sekretariat@wcies.edu.pl) bądź bezpośrednio u p. Grzegorza Świderskiego (grzegorz.swiderski@wcies.edu.pl).

Pokażemy jak nauczyciel może realizować nową podstawę programową, wykorzystując metodę i publikacje Ośrodka KARTY. Formuła lekcji, którą proponujemy, to interaktywny udział uczniów w zajęciach. Metody kształcenia to przede wszystkim dyskusje na wybrane tematy pojawiające się w publikacjach, nauka poprzez interpretacje fotografii historycznych oraz praca na zróżnicowanym materiale źródłowym.

Zajęcia opierać się mają na analizie materiału fotograficznego i tekstów źródłowych, takich jak wspomnienia, listy, pamiętniki, fragmenty gazet, a także teksty oficjalne. Publikacje KARTY przez swoją formę dają możliwość aktywnego odczytywania dowolnych fragmentów i składania ich w nowe całości.

Przekaz emocjonalny zawarty w tego typu tekstach źródłowych, czyli relacjach rzeczywistych uczestników wydarzeń historycznych, odsłania przed uczniami inny, czasem zaskakujący obraz historii. Wywołane w ten sposób emocje wprowadzają nową jakość w sam proces nauczania przedmiotu.

W trakcie seminariów nauczyciele otrzymają też gotowe scenariusze lekcji. Po każdym spotkaniu jego uczestnicy otrzymają egzemplarze pozycji adekwatnych do danego tematu — odpowiednio dobrane książki dla nauczyciela i zestaw przeznaczony dla uczniów (komplet 30 egzemplarzy). Otrzymane pozycje książkowe pozostaną do użytku w ramach danej szkoły, do wielokrotnego wykorzystania.

Tematy i terminy seminariów:

1. Sierpień 1980 i legalna „Solidarność” oraz stan wojenny – 28 października

2. Zagłada Żydów w czasie II wojny światowej oraz losy więźniów obozu Mauthausen-Gusen – 4 listopada

3. Rok 1968 oraz koniec systemu komunistycznego w Polsce – 18 listopada

4. Wojna Polski z Rosją bolszewicką oraz udział Polaków w Rewolucji 1905 roku – 25 listopada

5. Rok 1939 i II Rzeczpospolita na Zamojszczyźnie – 2 grudnia.

Jednego dnia dwa seminaria trwające po ok. 1,5 godziny. Pomiędzy sesjami półgodzinna przerwa.

Zapraszamy!

(aj, ak)