Scenariusze - platforma Edukacja.wojnaipamiec.pl - zapraszamy!

wtorek, 20 Października 2020
fragment portalu Wojna i Pamięć

Zapraszamy nauczycieli, edukatorów, animatorów kultury, bibliotekarzy i inne osoby zainteresowane edukacją historyczną młodzieży i dorosłych do nadsyłania scenariuszy lekcji, warsztatów, projektu czy spotkania publicznego – odniesionych do treści portalu www.edukacja.wojnaipamiec.pl.

Scenariusze wraz z danymi kontaktowymi autora i informacją, jaką instytucję reprezentuje, należy nadsyłać na adres edukacja@karta.org.pl do 15 listopada 2020.

Uwaga: ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce nie wymagamy praktycznej realizacji scenariusza, a sugerujemy realizację internetową.

Najciekawsze scenariusze nagrodzimy finansowo i opublikujemy na portalu www.uczycsiezhistorii.pl.

Również przedstawione w dowolnej postaci szczegółowego opisu, filmu, prezentacji multimedialnej, kolażu materiałów itp. realizacje lekcji, warsztatów czy projektów opublikujemy, a ich autorów nagrodzimy.

Projekt implementacji portalu www.edukacja.wojnaipamiec.pl finansowany jest przez Fundację Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość [EVZ] z Berlina, która wspierała powstanie portalu.