Rusza II edycja programu “Małe ojczyzny”

czwartek, 11 Lutego 2021
baner Małe ojczyzny

Miasta, miasteczka i wsie to nasze małe ojczyzny, z których każda ma swoją historię - czasem dobrze udokumentowaną, często jednak pełną białych plam, czekających na wypełnienie. Duży wkład w odkrywanie miejscowej historii mają archiwiści społeczni i skupieni wokół nich mieszkańcy, którzy dzielą się swoimi wspomnieniami, dokumentami czy rodzinnymi fotografiami.

Program “Małe ojczyzny” inicjuje i wspiera działania służące dokumentowaniu i upowszechnianiu historii lokalnej. W jego ramach powstają publikacje, słuchowiska, organizowane są spotkania mieszkańców z ludźmi kultury i historykami.
Inaczej niż podczas I edycji, w której partnerami lokalnymi były trzy archiwa społeczne, w naborze do II edycji “Małych ojczyzn” zostaną wyłonione trzy osoby indywidualne: pasjonaci, którzy chcieliby opracować teksty na temat wybranych wątków z historii ich małych ojczyzn. Na przygotowane teksty złożą się fragmenty osobistych świadectw zaczerpniętych na przykład z pamiętników, wspomnień, kronik, nagrań historii mówionej. Nad procesem opracowywania materiału będą czuwać redaktorzy z Fundacji Ośrodka KARTA - partnera merytorycznego programu. Teksty zostaną opublikowane na łamach czasopisma historycznego oraz udostępnione w formie pdf do pobrania.

Zobacz tekst “Hrubieszów 1939-44”, który powstał w ramach I edycji “Małych ojczyzn”

Ponadto każdy z trzech uczestników programu, we współpracy z Centrum Archiwistyki Społecznej, zorganizuje wydarzenie o charakterze edukacyjnym bazujące na przygotowanym materiale. Mamy nadzieję, że opowiedziana w ten sposób historia lokalna dotrze do jak najszerszego grona odbiorców - zarówno mieszkańców, jak i wszystkich, którym historia nie jest obojętna.

Na zgłoszenia czekamy do 1 marca 2021!

Zasady naboru określa Regulamin Programu "Małe ojczyzny"

Specyfikacja tekstu opracowywanego w ramach programu.

Podstawą do uczestnictwa w programie jest poprawne wypełnienie i przesłanie skanu podpisanego dokumentu aplikacyjnego na adres kontakt@cas.archiwa.org oraz jego oryginału pocztą na adres siedziby Centrum Archiwistyki Społecznej: ul. Rejtana 17, lok. 25/26/27, 02-516 Warszawa.

Informacje o I edycji “Małych ojczyzn” wraz z linkami do wydarzeń

Zapraszamy!