„Rumuński azyl. Losy Polaków 1939-45”

18 września 2009, o godz. 18.00 odbędzie się promocja albumu „Rumuński azyl. Losy Polaków 1939-45” wydany przez Wydawnictwo KARTA (Dom Spotkań z Historią, Warszawa, ul. Karowa 20). !cut!

Książka zawiera około 200 fragmentów tekstów wspomnieniowych (publikowanych i niepublikowanych) − pokazujących sytuację w Rumunii zarówno przedstawicieli najwyższych władz państwowych i wojskowych, 25 tysięcy żołnierzy, jak i 25 tysięcy cywili − od momentu przekraczania granicy pamiętnej nocy  17/18 września 1939, przez obozy internowania, ucieczki (większości) na Zachód  lub „normalne życie” innych wśród Rumunów, aż po repatriację do Polski.

W publikacji jest także ponad 200 fotografii z  obszernego „archiwum rumuńskiego” Ośrodka KARTA. Publikacja ukazuje się z inspiracji Rumuńskiego Instytutu Kultury w Warszawie (Jest współfinansowana przez Rumuński Instytut Kultury w Bukareszcie), ale jest rodzajem obowiązku − pokazania przez KARTĘ tego fragmentu historii, który w Polsce niemal nie jest znany, oddania Rumunom sprawiedliwości i podziękowania im za tę gościnę, jakiej udzielili 70 lat temu naszym rodakom. Oczywiście, pokazania także bardzo trudnych czy gorzkich wymiarów tamtego doświadczenia, bo obraz, jaki się wyłania z tych wspomnień (wbrew oczekiwaniom internowanie wojska i władz, trudności życia w wojennej Rumunii, oddanie „ostatnich” 1500 żołnierzy Niemcom) nie jest tak pozytywny, jakbyśmy mogli się spodziewać.

Promocja albumu poprzedzona będzie pokazem filmu „Spotkanie po latach...” — to podróż sentymentalna śladami tamtych wydarzeń, także spotkanie dawnych przyjaciół z czasu wojny, z obu narodów.

Promocja albumu i pokaz filmu są elementami dwudniowej polsko-rumuńskiej konferencji — szczegóły w zaproszeniu poniżej. Zapraszamy!
Zaproszenie (pdf, 1.1MB)