Rozwój księgarni i archiwów

W grudniu 2017 zakończyliśmy zadanie "Salonik wystawienniczo-księgarski Ośrodka oraz zakup sprzętu do kontynuacji działań na rzecz dziedzictwa", dofinansowane przez Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Kultury 2017.
Dzięki dofinansowaniu zakupiliśmy nowe wyposażenie saloniku Ośrodka KARTA, profesjonalne szafy archiwalne, aparat fotograficzny i wymieniliśmy sprzęt komputerowy służący do prac archiwalnych i udostępniania zbiorów.
logo MKiDN