Rozprawa w sprawie likwidacji „Memoriału” ponownie odroczona - na 28 stycznia 2015

Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej odroczył rozprawę w sprawie likwidacji Rosyjskiego Stowarzyszenia „Memoriał” − najpierw na 17 grudnia 2014, a następnie na 28 stycznia 2015.!cut!

Pierwotnie miała odbyć się 13 listopada – na wniosek złożony do sądu przez Ministerstwo Sprawiedliwości, które uznało, że stowarzyszenie „Memoriał” powinno zostać rozwiązane, ponieważ nie spełnia wymogów statusu organizacji ogólnorosyjskiej − tylko 17 na 60 róznych podmiotów stowarzyszenia, działających w 45 regionach Federacji Rosyjskiej, ma (sygnalizowany w nazwie) status oddziału regionalnego.

Istniało poważne niebezpieczeństwo, że drobne uchybienie formalne stanie się pretekstem do ostatecznej rozprawy z niewygodną dla władz organizacją, ponieważ termin rozprawy wyznaczono, mimo że na 22–23 listopada zapowiedziany był zjazd „Memoriału”, na którym miały zostać wprowadzone zmiany do statutu Stowarzyszenia.

W obronie „Memoriału”, z apelem do Ministerstwa Sprawiedliwości o wycofanie z Sądu wniosku o likwidację Stowarzyszenia, zwróciły się organizacje pozarządowe oraz intelektualiści z wielu krajów. W Polsce Ośrodek KARTA zainicjował list-apel, który podpisało 30 organizacji pozarządowych. W Rosji rzecznik praw człowieka Ełła Pamfiłowa zwróciła się do prezydenta Władimira Putina z prośbą, by zaproponował Ministerstwu Sprawiedliwości wycofanie z Sądu Najwyższego wniosku o likwidację Stowarzyszenia.

Ostatecznie Siergiej Gierasimow − wiceminister sprawiedliwości Rosji − powiedział, że jego resort zwróci się do Sądu o przełożenie rozpatrzenia wniosku, bo uwzględnia fakt, że „Memoriał” planuje dostosować swój statut do obowiązującego prawa.

 

Podziękowanie „Memoriału” za wsparcie

„Memoriał” na swojej stronie złożył pisemne podziękowanie tym wszystkim, którzy stanęli w jego obronie: http://www.memo.ru/d/215382.html.

Wśród osób i organizacji, które wsparły „Memoriał”, znaleźli się m.in.:

Ośrodek KARTA i 30 innych organizacji pozarządowych, które podpisały apel w obronie Memoriału (http://www.memo.ru/d/215356.html);

Grupa Robocza „Pamięć Historyczna i Edukacja” oraz Komitet Sterujący Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Unia Europejska–Rosja, której członkiem jest Ośrodek KARTA

(http://www.memo.ru/d/212836.html);

250 wykładowców uniwersyteckich we Francji (http://www.memo.ru/d/215357.html)

Kilkudziesięciu amerykańskich naukowców i działaczy społecznych (http://www.memo.ru/d/215383.html).

 

W czasie trwania kampanii w obronie „Memoriału” Ośrodek KARTA wielokrotnie proszony był o wyjaśnienie sytuacji i komentarze jako współpracujący ze Stowarzyszeniem od ponad 25 lat, a także inicjator akcji w Polsce.

Przed 13 listopada, Alicja Wancerz-Gluza była gościem radia TOK FM http://audycje.tokfm.pl/ (W wyszukiwarce należy wpisać: Alicja Wancerz-Gluza)

oraz (telefonicznie) Polskiego Radia 24 http://www.polskieradio.pl/130/2351/Artykul/1282238,W-obronie-Memorialu/?utm_source=box&utm_medium=link&utm_campaign=related.

 

W Polskim Radiu 24 sytuację „Memorialu” po odroczenia rozprawy wyjaśniał (telefonicznie z Moskwy) jego członek − Aleksander Gurjanow, a komentował − Zbigniew Gluza.

http://www.polskieradio.pl/130/2787/Artykul/1286913,Rosyjski-Memorial-%E2%80%93-co-dal