Relacja ze spotkania pt. Zapisy doświadczeń Polaków i Niemców w czasie II wojny światowej

poniedziałek, 9 Września, 2019

6 września (piątek) o godz. 18.00 w Domu Kultury Śródmieście - Międzypokoleniowa Klubokawiarnia odbyło się spotkanie pt. Zapisy doświadczeń Polaków i Niemców w czasie II wojny światowej.
Wydarzenie odbyło się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2019 i było skierowane do seniorów i starszych dorosłych.

Osią tematyczną spotkania były relacje polsko-niemieckie na bazie zbiorów archiwów społecznych. Odczytane zostały teksty, które pokazywały jak doświadczenia totalitaryzmów wpływały na losy jednostkowe. Wykorzystane zostały źródła pochodzące z archiwów społecznych t.j. dzienniki, fotografie, pamiętniki, relacje historii mówionej. W spotkaniu wzięła udział p. Gabriele Lesser, dziennikarka i historyczka, specjalizująca się w temacie II wojny światowej. 

Spotkanie prowadziła wicedyrektor ds. edukacji, założycielka Fundacji Ośrodka KARTA, Alicja Wancerz-Gluza. Na początku spotkania Katarzyna Ziętal, kierowniczka Obserwatorium Archiwistyki Społecznej w Ośrodku KARTA opowiedziała o idei archiwów społecznych, o tym jakie źródła możemy mieć w domach, co znaczą prywatne kolekcje, fotografie, pamiętniki, korespondencja dla dziedzictwa. Zaprezentowano również możliwości włączenia się wolontariuszy-seniorów w prace archiwów społecznych. 

Od lewej: K. Falkowski, A. Wancerz-Gluza, G. Lesser. Fot. Katarzyna Ziętal / Ośrodek KARTA


 Alicja Wancerz-Gluza. Fot. Katarzyna Ziętal / Ośrodek KARTA

Katarzyna Ziętal. Fot. Agnieszka Kudełka / Ośrodek KARTA

Katarzyna Ziętal. Fot. Agnieszka Kudełka / Ośrodek KARTA

Informacje grantowe 

Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa - Wspólnie dla dziedzictwa.

Dofinansowano ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej