Relacja ze spotkania pt. Polsko-niemiecki dialog a metoda KARTY

sobota, 21 Września, 2019

20 września o 19.00 - 22.00 w księgarni buch bund w Berlinie odbyło się spotkanie pt. Polsko-niemiecki dialog a metoda KARTY.

Osią spotkania były relacje z “polsko-niemieckich” miast i regionów, tematami dyskusji były przywiązanie do miejsca, interpretacja miejsca w kontekście “małej” lub “wielkiej” ojczyzny, metoda oral history jako element metody KARTY w badaniu i utrwalaniu pamięci historycznej oraz jej konfrontacji w relacjach polsko-niemieckich. A także pytanie, o to czy i na ile wspomnienia “o wspólnej przestrzeni” lub “wspólnota doświadczeń” (np. wypędzenia z domu) mogą być przyczynkiem do porozumienia, wybaczenia, pojednania - dialogu ponad granicami.

W spotkaniu ze strony Ośrodka KARTA uczestniczyła Alicja Wancerz-Gluza. Uczestnikami rozmowy byli:

Katarzyna Woniak, historyczka, Universität Ulm (obszar zainteresowań: praca przymusowa i historia okupacji w czasie II wojny światowej, nazistowski program eutanazji, „turystyka obozowa”, polsko-niemieckie miejsca pamięci, etyka w medycynie),

Ewa Czerwiakowski (obszar zainteresowań: historia najnowsza, zwłaszcza Holokaust, historia polsko-niemiecka, praca przymusowa, historia mówiona.

Moderatorami byli historyk Jakub Sawicki (przewód doktorski na Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium na temat kultury jedzenia w RFN, NRD i PRL) oraz Marcin Piekoszewski, organizator klubu dyskusyjnego przy księgarni buch bund. Tłumaczenie symultaniczne Mirosława Kozak.

Po prezentacjach zaproszonych gości uczestnicy spotkania mieli szansę zadać własne pytania i wyrazić opinie na temat wygłoszonych opinii.

Informacje grantowe 

Sfinansowano ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Partnerzy